آب آهک

آب آهک

آب آهک چیست

آب اهک به انگلیسی Limewater یک محلول اشباع از آهک هیدراته و آب است. اب اهک یک نام رایج برای محلولی رقیق و اشباع از هیدروکسید کلسیم است. هیدروکسید کلسیم با فرمول Ca(OH)2 به تدریج در دمای محیط در آب حل می شود. میزان انحلال آن در دمای 25 درجه سانتی گراد در حدود یک و نیم گرم در لیتر است. آب آهک خالص یک مایع آب مانند شفاف ، بی رنگ ، با بوی خاک مانند و طعمی گس کننده و تلخ است.

این مایع از مخلوط کردن آهک هیدراته (هیدروکسید کلسیم) با آب و سپس ته نشین شدن مواد نامحلول تهیه می شود. چنانچه آهک هیدراته اضافی به محلول افزوده گردد و یا محیط تغییر نماید (مثلا دما افزایش یابد) ، یک محلول سفید رنگ یک دست و همگن از هیدروکسید کلسیم تولید می شود. این محلول به صورت سنتی شیر آهک نام دارد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

فرمول شیمیایی آب آهکCa(OH)2
حالت فیزیکیمحلول شفاف و بی رنگ با بوی خاک
طعمتلخ – جمع کننده
حالت شیمیاییقلیایی
ترکیباتآهک هیدراته و آب

شیمی

مهم ترین مورد شیمیایی در مورد محلول آهک ، ترکیب آب آهک و گاز دی اکسید کربن است. این مشخصه به صورت دمیدن در آب آهک نیز ایجاد می شود. این امر در صنعت جهت تولید محصولی پر مصرف به نام کربنات کلسیم رسوبی PCC به کار می رود. نتیجه عبور دادن دی اکسید کربن از داخل limewater یک محلول شیری رنگ است که باعث ته نشین شدن مواد نامحلول می شود:
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
عبور دادن مقادیر بیشتر گاز دی اکسید کربن منجر به واکنش زیر خواهد شد:
CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2
به مرور با تبدیل شدن آن به بی کربنات کلسیم حالت شیری از بین می رود.

اب اهک